WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. KAZIMIERZ BISKUPI. List do Mieszkańców Gminy Kazimierz Biskupi kandydata na wójta Jana Sikorskiego

Jan Sikorski

,,Ostatnie cztery lata były okresem wytężonej pracy na rzecz rozwoju Naszej Małej Ojczyzny i poprawy jakości życia jej Mieszkańców. Najważniejsze było dla mnie dobro wspólnoty lokalnej, realizacja oczekiwanych przez Mieszkańców inwestycji, sprawne wykonywanie zadań mieszkańców” – pisze w liście do Mieszkańców Gminy Kazimierz Biskupi wójt Jan Sikorski, ubiegający się ponownie o tę funkcję.

(Materiał  wyborczy KWW Jana Sikorskiego ,,Nasza Gmina”)