STARE MIASTO, WARSZAWA. Liga Krajowa wspiera samorządność

21 października w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród im. Grzegorza Palki, przyznawanych przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego.  W obchodach uczestniczył wójt Ryszard Nawrocki, który wręczył organizatorom list gratulacyjny.

W tym roku przypada 25-lecie założenia Ligi Krajowej. To stowarzyszenie propagujące takie wartości, jak: rodzina, wspólnota lokalna, ojczyzna, wolność i niepodległość. Od początku swojego istnienia wspiera wszelkie formy samorządności i krzewi idee decentralizacji kompetencji na rzecz wspólnot lokalnych. Lidze Krajowej przewodniczy Tadeusz Wrona.

Obchody rocznicy utworzenia Ligii stały się okazją do spotkania przedstawicieli rządowych i samorządowych różnego szczebla. W tym roku jednym z laureatów został Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

(Gmina Stare Miasto)