STARE MIASTO. Gmina Stare Miasto na targach Expo Real w Monachium

W dniach od 8 do 10 października gmina Stare Miasto uczestniczyła w targach inwestycyjnych Expo Real 2018 w Monachium, które są najważniejszym wydarzeniem rynku nieruchomości w Europie.

Celem udziału w targach była promocja zagraniczna i zaprezentowanie szerokiej oferty inwestycyjnej gminy Stare Miasto w postaci terenów pod aktywizację gospodarczą zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2 oraz dróg krajowych nr 25 i 72. Gminę Stare Miasto reprezentował wójt Ryszard Nawrocki.

Podczas trzech dni w targach wzięło udział około 45 tys. uczestników z ponad 70 krajów. Wśród wystawców były także największe miasta i regiony Europy, m.in. Berlin, Monachium, Hamburg, Barcelona, Budapeszt, Warszawa, Kraków czy Moskwa. Targom towarzyszyło wiele wydarzeń w postaci konferencji, seminariów i spotkań biznesowych.

Gmina Stare Miasto rokrocznie uczestniczy w wielu wydarzeniach targowych o tematyce gospodarczej, co umożliwia nawiązywanie kontaktów i zwiększa zainteresowanie ofertą inwestycyjną gminy Stare Miasto.

Udział w targach Expo Real Monachium 2018 odbył się w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu, Projekt pozakonkursowy „Gospodarna Wielkopolska”. Razem z gminą na wspólnym stoisku województwa wielkopolskiego swoją ofertę prezentowali m.in. miasto Konin, miasto Września, Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

(Gmina Stare Miasto)