KAZIMIERZ BISKUPI. Ślubowanie klas pierwszych

1

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II są już pełnoprawnymi uczniami. Wczoraj odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. W podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrektor Barbara Antczak dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej”, i dotykając ołówkiem ramion pierwszoklasistów.

Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej, musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz udzielenie odpowiedzi na bardzo ważne pytania. Po zakończonej prezentacji sympatyczny duszek potwierdził, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty”.

(Gmina Kazimierz Biskupi)