WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. SOMPOLNO. Kandydat na burmistrza Sompolna Grzegorz Drabiński opowiada się za rozwojem gminy, dialogiem społecznym i współpracą ukierunkowaną na pozyskiwanie funduszy na inwestycje

Sompolno

Na spotkaniu podsumowującym kampanię wyborczą kandydat na burmistrza Sompolna Grzegorz Drabiński podziękował Wyborcom za zaufanie i poparcie. Jednocześnie poprosił o głos w drugiej turze wyborów, 4 listopada. Kandydata na burmistrza Sompolna poparli obecni na spotkaniu: poseł na Sejm RP Leszek Galemba, radny elekt Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski, radny elekt Rady Powiatu Konińskiego Zbigniew Rogowski.

Grzegorz Drabiński podkreślił, że stawia na rozwój gminy Sompolna. Opowiada się przy tym za dialogiem społecznym oraz przejrzystością decyzji władz samorządowych. Zapewnił, że jeżeli zostanie burmistrzem Sompolna, to w relacjach z Mieszkańcami będzie się kierował szacunkiem dla każdego. Grzegorz Drabiński po raz kolejny zaznaczył, że jest osobą bezpartyjną i taką też chce pozostać. Ale jednocześnie jest otwarty na współpracę z przedstawicielami parlamentu, rządu, samorządu różnych szczebli. Jest to istotne ze względu na możliwość skutecznego pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację inwestycji oczekiwanych przez Mieszkańców Gminy.

Poseł Leszek Galemba zadeklarował, że w ramach swoich kompetencji będzie popierał pozyskanie środków finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na budowę sali widowiskowej w Sompolnie. Także radny elekt Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski i radny elekt Rady Powiatu Konińskiego Zbigniew Rogowski chcą się włączyć w działania służące gminie Sompolno.

Kandydat na burmistrza Sompolna Grzegorz Drabiński (drugi z lewej) stawia na współpracę z przedstawicielami parlamentu, rządu, samorządu różnych szczebli. Poparcia udzielili mu: poseł Leszek Galemba (drugi z prawej), radny elekt Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski (pierwszy z prawej), radny elekt Rady Powiatu Konińskiego Zbigniew Rogowski (pierwszy z lewej).