ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. KONIN. Przedszkolaki dla Niepodległej

Przedszkole 2

9 listopada dzieci z Przedszkola nr 7 „Bolek i Lolek” w Koninie były ubrane na biało-czerwono. W tym dniu odbyła się bowiem uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości (11 Listopada). Wszystkie grupy zebrały się, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla Polaków dzień. Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, poznanie jego kultury, tradycji oraz symboli narodowych. Dzieci z grupy Motylki zaprezentowały przedstawienie „Legenda o Białym Orle”. Każda grupa wykonała prace o tematyce patriotycznej, które umieszczono w korytarzu przedszkola tworząc tematyczną galerię. Na koniec – o godzinie 11.11 – wszystkie przedszkolaki i wszyscy pracownicy placówki wspólnie zaśpiewali cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”, włączając się w ogólnopolską akcję „Rekord dla Niepodległej”!

(Nadesłała: Marzena Mitulska)