ROLNICTWO. STARE MIASTO. Apel o składanie wniosków o pomoc suszową

Uwaga Rolnicy

W związku z przedłużeniem terminu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjmowania wniosków o pomoc suszową, rolnicy, którzy nie złożyli wniosków o wypłatę rekompensat za straty spowodowane suszą do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, proszeni są o pilne ich złożenie, do dnia 16 listopada 2018 r.

Rolnicy, którzy nie posiadają protokołów zaakceptowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, również powinni jak najszybciej takie wnioski złożyć.

Protokoły po podpisaniu przez Wojewodę będą sukcesywnie wydawane rolnikom przez tut. Urząd Gminy, celem ich dostarczenia do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W przypadku nie złożenia wniosku do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rolnik nie otrzyma rekompensaty za straty spowodowane suszą.