WIERZBINEK. Rada Gminy trzecią ręką wójta Pawła Szczepankiewicza

3

Wybory samorządowe 2018 potwierdziły siłę wyborczą wójta Pawła Szczepankiewicza. Był jedynym kandydatem na najwyższy urząd w gminie. A kandydaci z jego komitetu wyborczego zdobyli większość miejsc w lokalnym parlamencie – 8. Jeżeli doda się do tego 3 radnych z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, ugrupowania, które oficjalnie poparło Szczepankiewicza, daje to obraz komfortu rządzenia wójta w kadencji 2018 – 2023. Kierownictwo Rady Gminy to też radni Komitetu Wyborczego Wyborców Pawła Szczepankiewicza. Przewodniczącą jest Elżbieta Walicka, wiceprzewodniczącym Bogdan Kaczalski. Czy w tej sytuacji któryś z pozostałych radnych ustawi się w roli opozycji? Nawet jeżeli tak się stanie, będzie to raczej głos słaby i bez realnego wpływu na najważniejsze decyzje samorządowe.

Rada Gminy Wierzbinek

Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Szczepankiewicza – 8 radnych
Jan Jakubowski
Bogdan Kaczalski
Jan Sadowski
Kazimierz Stanny
Paweł Sowa
Agnieszka Trawińska
Elżbieta Walicka
Kazimierz Zdrojewski

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 3 radnych
Włodzimierz Gemziak
Dariusz Kwiatkowski
Wiktor Malcer

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe – 2 radnych
Janusz Mroczkowski
Adam Pańka

Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Powiat – 1 radny
Halina Molenda-Walczak

Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Andrzejewskiego – 1 radny
Ryszard Andrzejewski

Wójt Paweł Szczepankiewicz podczas ślubowania

Przewodnicząca Rady Gminy Wierzbinek Elżbieta Walicka i wiceprzewodniczący Rady Bogdan Kaczalski

Rada Gminy Wierzbinek z wójtem Pawłem Szczepankiewiczem