WIERZBINEK. Aby Polska była zawsze wolna, piękna i lepsza

1

Cóż ja uczynić mam, Polsko, dla Ciebie?
Ja, com nie walczył przeciwko niewoli,
Com się wychował na wolnych zbóż chlebie.
Dziś, gdy twe skronie blask chwały okolił?
Już wiem! Przestrzennie pierś moją rozszerzę,
By Cię objęła i umysł poświęcę
Dla Twego dobra – i te słabe ręce
Dla Ciebie, Polsko, składam dziś w ofierze”
(L. Szuman)

Tegoroczny wieczór poezji ,,W hołdzie Niepodległej” to kolejna inicjatywa w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie, mająca upamiętnić setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. „Ojczyzna” to wielkie słowo, pisało o niej wielu wybitnych pisarzy i poetów. Jedni sławili piękno jej krajobrazów, inni zachwycali się bohaterstwem ludu czy niepowtarzalnością języka i kulturą. Wszyscy jednak zgodnie chcieli, aby Polska była zawsze wolna, piękna i lepsza. Społeczność Szkoły Podstawowej w Sadlnie również pragnęła słowem i pieśnią czcić radośnie nasz kraj, bowiem – jak mówił J. W. von Goethe – ,,Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam dobre serca ludzie mają. Źli ludzie – wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają…

Na spotkanie, które odbyło się 23 listopada, przybyło wielu gości. Uczniowie rozpoczęli uroczystość reprezentacyjnym tańcem narodowym – polonezem. Recytację licznych utworów poetyckich przeplatały pieśni patriotyczne w wykonaniu szkolnego chóru. Tegoroczną wieczornicę znów uświetniła swoim występem Gminna Orkiestra z Wierzbinka (pod kierownictwem Miłosza Kucala), za co SP w Sadlnie serdecznie dziękuje. Na koniec zaproszono wszystkich zgromadzonych do zaśpiewania kilku pieśni, które towarzyszyły narodowi polskiemu w ważnych wydarzeniach dziejowych. Chciano w ten sposób zachęcić do wskrzeszenia i kontynuowania tradycji wspólnego śpiewania w gronie najbliższych i przyjaciół, aby rozwijać poczucie więzi rodzinnej i narodowej, a także poprzez pieśni przybliżyć historię i ułatwić jej zrozumienie. Organizatorzy dziękują wszystkim za przybycie i zapraszają za rok.

(Nadesłała: Agnieszka Woźniak – SP Sadlno)