13 GRUDNIA. Rocznica zbrodni stanu wojennego. Komuniści przeciw Polsce i wolności