STARE MIASTO. Betlejemskie Światło Pokoju 2018

1

Harcerze i zuchy, którzy działają przy gminnych placówkach oświatowych odwiedzili Urząd Gminy Stare Miasto. Przekazali oni wójtowi gminy Dariuszowi Puchale Betlejemskie Światło Pokoju. Uczniowie Szkół Podstawowych z Żychlina i Starego Miasta rokrocznie przekazują w ten sposób znak pokoju, poświadczenia wzajemnego zrozumienia i symbolu pojednania między narodami.

(Gmina Stare Miasto)