STARE MIASTO. Spotkanie wigilijne wspólnoty gminnej

SM (12)

Władze samorządowe gminy Stare Miasto, z wójtem Dariuszem Puchałą, radni, duchowni, kierownicy instytucji samorządowych, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy w Starym Mieście uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym w sali Biblioteki Publicznej. Po modlitwie, kolędach, oficjalnych życzeniach przyszedł czas na dzielenie się opłatkiem. I życzenia indywidualne. Nie zabrakło wigilijnych potraw i rozmów o nadchodzących Świętach Bożego Narodzenia.