KŁODAWA. Koncesja dla Kopalni Soli ,,Kłodawa” do 2052 roku

14 grudnia Minister Środowiska udzielił Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. koncesji na wydobywanie soli kamiennej oraz soli magnezowo-potasowej jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Kłodawa 1”. Koncesji udzielono na 33 lata, tj. od 1.04.2019 roku do 1.04.2052 roku. Termin koncesji z 2004 roku kończy się w 2019 roku.

Otrzymana koncesja jest podstawowym dokumentem pozwalającym na dalsze funkcjonowanie oraz rozwój Kopalni Soli „Kłodawa” S.A, jednego z największych pracodawców w powiecie kolskim. Pozwala ona na dalekosiężne patrzenie w przyszłość nie tylko górników z Kłodawy. Kłodawska kopalnia daje zatrudnienie bezpośrednio około 800 osobom z Kłodawy i wielu okolicznych miejscowości. To również zatrudnienie dla pracowników wielu firm o charakterze handlowym, usługowym i produkcyjnym z całego powiatu.