STARE MIASTO. Spotkanie wigilijne dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych

1

21 grudnia w Liścu Wielkim odbyło się coroczne spotkanie wigilijne dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych, organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście. Po mszy świętej w kościele w Liścu Wielkim uczestnicy przeszli do Szkoły Podstawowej, gdzie powitał ich wójt Dariusz Puchała, kierownik GOPS Maria Szumigalska i dyrektor SP Agnieszka Niekochańska. Zebrani odśpiewali kolędy i przełamali się opłatkiem, składając sobie nawzajem świąteczne życzenia, po czym zasiedli do wspólnego stołu, aby spożyć tradycyjne potrawy wigilijne przygotowane przez sponsorów: restauracje z terenu gminy Stare Miasto oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Szkołę Podstawową w Liścu Wielkim. Kolacja przebiegała w miłej i sympatycznej atmosferze, dzięki której zgromadzeni mogli choć na chwilę oderwać się od trosk codziennego życia i wspólnie spędzić czas w świątecznej atmosferze.

(Gmina Stare Miasto)