KONIN, STARE MIASTO. Konin większy i bogatszy. Za to gmina Stare Miasto mniejsza i biedniejsza

Konin 2

1 stycznia 2019 roku weszły w życie niektóre przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin. Na ich podstawie powierzchnia Konina zwiększyła się o blisko 15 hektarów, kosztem gminy Stare Miasto. Z kolei rok temu gmina Stare Miasto kosztem Konina powiększyła się o blisko 4 hektary. Tak więc Konin zyskał ogólnie ponad 10 hektarów.

Spór terytorialny nie przebiegał bezboleśnie. Gmina Stare Miasta podejmowała kroki prawne, aby zmiany zablokować. W grę wchodziły bowiem także straty finansowe. Na terenie już należącym do Konina ulokowana jest część Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Koninie. I jak poinformował na konferencji prasowej prezydent Konina Piotr Korytkowski, z tytułu podatku od nieruchomości wpłynie z tego terenu do budżetu miasta ponad 600 tysięcy złotych rocznie. Poza tym jest to teren, na którym na się rozwijać fotowoltaika, czyli produkcja energii ze światła słonecznego.

O zmianach granic Konina mówił na pierwszej w 2019 roku konferencji prasowej prezydent Konina Piotr Korytkowski (na zdjęciu w środku). Obok niego: z prawej – zastępca prezydenta do spraw gospodarczych Paweł Adamów, z lewej – zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold Nowak.