KONIN, STARE MIASTO, WIERZBINEK. Poświęcenie sztandaru Koła Łowieckiego ,,Hubertus”

2

11 stycznia w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Ap. Piotra i Pawła w Starym Mieście na uroczystej mszy świętej ks. proboszcz Mirosław Dereszewski poświęcił sztandar Koła Łowieckiego nr 30 „Hubertus” z Konina. Na awersie sztandaru znalazł się wizerunek św. Huberta, patrona myśliwych, a na rewersie logo Koła przedstawiające bażanta. Poświęcenie zbiegło się z uroczystymi obchodami 40-lecia utworzenia ,,Hubertusa”.

Koło nr 30 dzierżawi obwód łowiecki o powierzchni 5 631 hektarów w gminie Wierzbinek. Obecnie należy do niego 37 członków oraz 6 stażystów. Jego władze tworzą: Kazimierz Lebioda – prezes, Andrzej Jarlaczyński – łowczy, Daniel Szymkowiak – skarbnik i Marcin Przybylak – sekretarz.

W łowieckiej uroczystości obok myśliwych uczestniczyli także zaproszeni goście i przyjaciele Koła. Władze PZŁ reprezentowane były przez Bronisława Roweckiego, członka Naczelnej Rady Łowieckiej, oraz łowczego okręgowego Bernarda Ruxa. W uroczystości wziął udział również wójt gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz. Ceremonię uświetnił występ zespołu hejnalistów myśliwskich „Ogar” z Konina.

Dla myśliwych łowiectwo to nie tylko polowania. Myśliwi prowadzą racjonalną gospodarkę łowiecką, polegającą na ochronie określonych gatunków. Regularnie dokarmiają zwierzynę, ściśle współpracują ze służbami leśnymi.