KONIN. Księga kondolencyjna i opuszczone flagi

W sali posiedzeń konińskiego ratusza wystawiona jest księga kondolencyjna dedykowana zmarłemu prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi. Każdy, kto chce w ten sposób pożegnać prezydenta Gdańska, może przyjść i umieścić swój wpis. Księga jest dostępna do piątku w godzinach 7.30 – 18.00. Jako pierwszy wpisał się prezydent Konina Piotr Korytkowski.

Jeśli ktoś będzie miał kłopoty z wejściem na górę po schodach – pracownicy wydziałów zniosą księgę na dół, by umożliwić wpis. Trzeba im tylko zgłosić taką potrzebę.

W mieście, na znak żałoby, będą wyłączone iluminacje na Moście im. Józefa Piłsudskiego. Do połowy zostaną opuszczone flagi na masztach przy Urzędzie Miejskim, przy Domu Zemełki, na Wale Tarejwy. Do flagi wywieszonej na ratuszu zostanie dodany kir.