KONIN. Czy radna wojewódzka Zofia Itman niezgodnie z umową wykorzystywała lokal miejski?

Radna wojewódzka Zofia Itman prowadzi w Poznaniu …stację paliw Orlenu. Jej firma została zarejestrowana w Koninie, przy ul. Błaszaka. Tymczasem zapisy umowy z miastem Konin obligowały ją do prowadzenia pod tym adresem działalności społeczno-politycznej, a nie gospodarczej.

W związku z tym, że sprawę szeroko opisują media, odniósł się do niej kierownik Biura Prezydenta Konina Rafał Duchniewski. Poniżej treść komunikatu:

,,Miasto Konin umową z dnia 5 grudnia 2017 roku wynajęło lokal przy ul. Błaszaka o pow. 30 m2 p. Zofii Itman z przeznaczeniem na działalność społeczno-polityczną. 11 grudnia 2017 r. p. Najemca odebrał lokal i rozpoczął prowadzenie w nim działalności społeczno-politycznej. Stawka wynajmu lokalu zapisana w umowie w kwocie 500 zł netto nie odbiega od stawek, za jakie w tym miejscu miasto wynajmuje lokale innym użytkownikom, w tym firmom, przy czym w przypadku działalności gospodarczej niektóre lokale mają stawki wynikające z przetargów. Co do zmiany przeznaczenia lokalu umowa w jednym z paragrafów zastrzegała, iż „najemca lokalu nie jest uprawniony (…) do zmiany przeznaczenia lokalu bez pisemnej zgody Wynajmującego”.  Tymczasem w dniu 1 sierpnia 2018 r. p. Zofia Itman rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej rejestrując firmę pod takim samym adresem, jaki widnieje na umowie najmu lokalu na cele społeczno-polityczne. W związku z tym miasto wystąpi do Najemcy z pismem wzywającym do wyjaśnienia tej sytuacji i po otrzymaniu odpowiedzi podejmie dalsze kroki przewidziane w umowie najmu”.