WIERZBINEK. Konwent Wójtów i Burmistrzów. W obszarze zagospodarowania odpadów i transportu zbiorowego gminy jak pionki

9

Podwyżka opłat za śmieci budzi negatywne emocje wśród mieszkańców gmin powiatu konińskiego. Dlatego nie dziwi, że temat funkcjonowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie był jednym z wiodących na posiedzeniu Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego, który odbył się w Wierzbinku (to wójt gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz jest przewodniczącym Konwentu). Oprócz władz powiatu i samorządowców z powiatu wzięli w nim udział wiceprezydenci Konina. MZGOK to spółka prawie w całości miejska. Udziały poszczególnych gmin są na tyle małe, że pozwalają na pełnienie jedynie roli pionka. A tym samym tylko w ramach nadzoru właścicielskiego samorząd Konina może sprawdzić, czy nie można racjonalniej i oszczędniej kierować spółką.

Drugi istotny temat to transport zbiorowy. Tutaj rozgrywającym jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie. A gminy mają niewiele do powiedzenia. I muszą dopłać do biletów tyle, ile żąda PKS. W ostateczności mogą zrezygnować z usług tej spółki. Z tym że i tak będzie je to kosztowało drożej, co pokazuje przykład gminy Kleczew, która nie korzysta z transportu PKS-u.