WIERZBINEK. Spotkanie Noworoczne 2019. Władysław Surdyk i Andrzej Chrzanowski ze statuetkami

1

Władysław Surdyk i Andrzej Chrzanowski to samorządowi pracownicy roku 2018. Uhonorowano ich na tradycyjnym Spotkaniu Noworocznym w Boguszycach. Okolicznościowe statuetki wyróżnionym pracownikom wręczył wójt Paweł Szczepankiewicz.