WIERZBINEK. Na Spotkaniu Noworocznym 2019 o sukcesach gminy i z podziękowaniami za współpracę z samorządem lokalnym

6

Na Spotkaniu Noworocznym 2019 w Boguszycach wójt Paweł Szczepankiewicz poinformował o osiągnięciach gminy w roku ubiegłym i zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych. Była to też okazja, aby podziękować za współpracę i wsparcie okazane gminie Wierzbinek. Okolicznościowe grawertony otrzymali: doktor Sławomir Majda – za wieloletnią pracę w Ośrodku Zdrowia w Mąkoszynie oraz działalność społeczną na rzecz gminy Wierzbinek; Andrzej Kłosowski – za długoletnią pracę na rzecz gminy Wierzbinek w PGK sp. z o.o. w Wierzbinku oraz w Radzie Powiatu Konińskiego; Katarzyna i Jacek Muszyńscy – za okazaną pomoc i wsparcie finansowe na rzecz gminy Wierzbinek; Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Morzyczyn – za współpracę i reprezentowanie gminy Wierzbinek podczas Gali Powiatu Konińskiego; Koło Łowieckie Hubertus – z okazji 40-lecia działalności.

Ponadto świętowano jubileusz 10-lecia działalności Klubu Sportowego WKS Boguszyczki. Kierują nim: prezes Łukasz Kłosiński, wiceprezes Patryk Szczepankiewicz, skarbnik Jarosław Rogacki. Największym do tej pory sukcesem jest rozpoczęcie rywalizacji w rozgrywkach B-klasy Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

Na następnej stronie galeria zdjęć.