KONIN. Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wyniki w nauce

1

18 lutego w murach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie kolejny raz odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wyniki w nauce, przyznane uczniom i słuchaczom Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W uroczystości uczestniczyli: członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Dorota Kinal, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Gniezna, Konina, Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania (Centra nr 1 i nr 2), Rawicza, Złotowa i WSCKU we Wrześni. Organizatorem i gospodarzem spotkania było WSCKZiU w Koninie.

Jak poinformował dyrektor konińskiego Centrum Wojciech Szymczak, uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2017 roku stworzyła możliwość nagradzania uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, a jednocześnie przez swoje zaangażowanie i postawę godnie reprezentują Centra w środowiskach lokalnych. Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24 stycznia 2019 roku stypendia zostały przyznane po raz trzeci. Tradycyjnie wydarzenie to miało bardzo uroczystą oprawę. Samorząd Województwa Wielkopolskiego chciał w ten sposób podkreślić rangę stypendiów oraz wagę, jaką przywiązuje do zapewnienia wysokiego poziomu edukacji i rozwoju Centrów. Oprócz uhonorowania uczniów za wyniki w nauce i zaangażowanie w działania na rzecz środowisk lokalnych stypendia te mają również na celu promowanie jednostek prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i zachęcenie młodzieży oraz dorosłych do podjęcia nauki w Wielkopolskich Samorządowych Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ogółem stypendia otrzymało 123 uczniów i słuchaczy tych jednostek. Z konińskiego Centrum stypendia uzyskało 26 uczniów.

Wręczając stypendia, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska pogratulowała wyróżnionym osiągniętych wyników w nauce. Wyraziła również nadzieję, że przyznane stypendia będą nie tylko uzasadnionym powodem do satysfakcji i zadowolenia, ale także motywacją do dalszej rzetelnej nauki i pracy. W swoim przemówieniu zwróciła uwagę, iż wiedza jest najlepszą lokatą na przyszłość, dobrem, którego nie można człowiekowi odebrać. Podkreśliła, że dzięki pracy, aktywności i postawie uczniów oraz zaangażowaniu dyrektorów, nauczycieli i wykładowców Wielkopolskie Samorządowe Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego cieszą się dobrą opinią wśród młodzieży i dorosłych, odbierane są jako placówki nowoczesne, dynamicznie zmieniające się, a jednocześnie gwarantujące niezmiennie wysoki poziom kształcenia i rzetelne przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej.