KONIN. Na śniadaniu prasowym o rozwoju Wielkopolski Wschodniej i wyborach do Parlamentu Europejskiego

IS_4

Za jak najlepszą współpracą rządu z samorządami opowiada się Andżelika Możdżanowska, wiceminister inwestycji i rozwoju. Służy to bowiem społecznościom lokalnym. A także jest gwarantem skutecznego wykorzystania funduszy unijnych. Swoje stanowisko przedstawiła w Koninie, 5 kwietnia, na śniadaniu prasowym zorganizowanym przez radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Roberta Popkowskiego, przewodniczącego Solidarnej Polski w Wielkopolsce.

Niestety, ta współpraca nie zawsze układa się najlepiej. Andżelika Możdżanowska krytyczne uwagi skierowała pod adresem władz samorządowych województwa wielkopolskiego, m.in. w zakresie zaangażowania w konsultacje dotyczące Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Zachęcała samorządy do korzystania z programów rządowych, bowiem sprzyja to rozwojowi lokalnemu. O swoim wsparciu w tym zakresie zapewnił radny wojewódzki Robert Popkowski.

Zarówno Andżelika Możdżanowska, jak i Robert Popkowski są kandydatami z listy Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. Wiceminister inwestycji i rozwoju podkreśliła, że Prawu i Sprawiedliwości przyświeca idea silnej Polski w Europie. I PiS chce przeciwstawiać się tym przepisom unijnym, które godzą w polskie interesy. Ostatnim negatywnym przykładem jest tak zwany pakiet mobilności, uderzający w branżę transportową.