POZNAŃ. Konwencja Wyborcza PiS. Przynależność do Unii Europejskiej wymogiem polskiego patriotyzmu

1

- Przynależność do NATO i do Unii Europejskiej jest dla Polski korzystna – powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na dzisiejszej Konwencji Wyborczej PiS w Poznaniu. Dzięki temu bowiem Polska ma wyższe bezpieczeństwo i lepszy status. Zaznaczył wręcz, że ,,przynależność do UE jest wymogiem polskiego patriotyzmu”.

Ale to nie oznacza, że nasz kraj ma się na wszystko zgadzać. Jarosław Kaczyński stanowczo sprzeciwił się Europie dwóch prędkości i jakości. Przypomniał główną zasadę, która obowiązywała podczas tworzenia UE – zasadę równości i partnerstwa. Od tej zasady obecna Unia odchodzi. Widać to nie tylko w nierównym traktowaniu poszczególnych państw przez decydentów unijnych. Ale nawet w nierównym traktowaniu konsumentów, czego przykładem jest to, towary o tej samej nazwie bywają jakościowo różne w zależności od tego, w którym kraju są sprzedawane - Musimy zabiegać o równość – podkreślił prezes PiS.