KRZYMÓW. Silny Krzymów w silnej Polsce. Silna Polska w silnej Europie

2

Parlamentarzyści PiS nie tracą energii i aktywnie promują tak zwaną Nową Piątkę i zabiegają o głosy na listę Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Kolejnym przystankiem na ich drodze był Krzymów. Z mieszkańcami tej gminy spotkali się posłowie: Witold Czarnecki, Ryszard Bartosik i Leszek Galemba. W spotkaniu uczestniczyła także wójt Danuta Mazur.

Rozmawiano nie tylko o sprawach europejskich i krajowych, ale również gminnych. Na przykład słyszalny był postulat łatwiejszej dostępności do programów rządowych związanych z budową mostów i dróg lokalnych. Bo to, co dobrze wygląda na papierze, nie zawsze uwzględnia realia małych gmin, takich jak Krzymów. Tym bardziej jest to ważne, że PiS stawia na zrównoważony rozwój, uwzględniający także ambicje mniejszych ośrodków. Bo tylko to jest droga do budowy silnego, sprawiedliwego i bezpiecznego państwa.