KONIN. Radny Jacek Kubiak napisał do ministra sprawiedliwości

Jacek Kubiak

Na spotkaniu z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wójcikiem w Koninie radny Rady Miasta Konina Jacek Kubiak potwierdził publicznie, że skierował do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro obszerny materiał dotyczący Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie z prośbą o zbadanie stawianych zarzutów.