GRODZIEC. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Solidarni w Partnerstwie”

1

26 czerwca w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”. Podsumowano na nim działalność w roku 2018. Sprawozdanie Zarządu przedstawili prezes Ireneusz Ćwiek i skarbnik Jolanta Szaraszek. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentowała sekretarz Lucyna Pankowska. Walne Zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2018.

Podczas zebrania odbyły się również wybory uzupełniające do Rady Stowarzyszenia. Krzysztof Roman zastąpił Krystynę Fabjańską. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia terminu zapłaty składek członkowskich. Po zakończeniu spotkania na uczestników czekał poczęstunek.