STARE MIASTO. Nowe zaplecze sportowe powstanie w Ruminie

4

22 lipca w Urzędzie Gminy Stare Miasto odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a gminą Stare Miasto, dotyczącej projektu pn. „Zaplecze kontenerowe socjalno–szatniowe z wyposażeniem w miejscowości Rumin – etap II”, w ramach programu „Szatnia na Medal”. Podpisy złożyli: członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski, wójt gminy Stare Miasto Dariusz Puchała i skarbnik gminy Jolanta Sobczak.

Przedmiotem inwestycji jest wyposażenie boiska sportowego w kontenerowe zaplecze socjalno–szatniowe. Kompleks składać się będzie z 5 kontenerów szatniowo–sanitarnych oraz jednego kontenera magazynowego. Cztery kontenery zostały już zakupione i zamontowane w ramach I etapu inwestycji, wykonanego w ubiegłym roku.

Do montażu pozostaje kontener sanitarny z wyposażeniem, w skład którego wchodzi między innymi toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz toalety damska i męska. Drugi z nich to kontener magazynowy z wyposażeniem, w skład którego wchodzi pomieszczenie dla trenera oraz sprzętu.

Kolejne działania przewidują doprowadzenie mediów, uruchomienie monitoringu w celu zabezpieczenia mienia przed zniszczeniem, a także wykonanie infrastruktury towarzyszącej, takiej jak: oświetlenie terenu i jego utwardzenie wraz z miejscami parkingowymi.

Koszty realizacji zadania to 56 334 zł, z czego 28 000 zł to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a 10 000 zł to środki przeznaczone na inwestycję przez mieszkańców Rumina w ramach funduszu sołeckiego.

Program „Szatnia na medal” jest inicjatywą Samorządu Województwa Wielkopolskiego skierowaną do samorządów lokalnych naszego regionu. Jej celem jest zbudowanie pozytywnego wizerunku sportu kojarzonego ze zdrowiem i higieną oraz poprawa warunków ogólnodostępnych budynków szatniowo–sanitarnych przy obiektach sportowych.

(Gmina Stare Miasto)