1 SIERPNIA. 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego