WSCKZiU. KONIN. Rozpoczęcie roku szkolnego w ,,Medyku”

1

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie to placówka oświatowa prowadzona przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Centrum kształci kadry medyczne i społeczne na kierunkach: technik elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, technik elektroniki i informatyki medycznej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun dziecięcy, opiekun środowiskowy, technik sterylizacji medycznej, technik farmaceutyczny. 2 września rozpoczął się tu kolejny rok szkolny. Nowych uczniów powitał dyrektor Wojciech Szymczak, życząc jak najlepszych wyników w nauce.