KONIN. 1134 uczniów w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika

4a

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie to największa szkoła w regionie, kształcąca uczniów w trzech typach szkół. Są to: liceum ogólnokształcące, technikum oraz branżowa szkoła I stopnia. Uczy się tu 1134 uczniów, a naucza ich 125 nauczycieli, pod kierunkiem dyrektora Tomasza Kucharczyka. 2 września rozpoczęli oni kolejny rok edukacji. W uroczystości wzięli udział m.in. poseł Tomasz Nowak i radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski.

Do sukcesów szkoły należy zaliczyć otrzymanie tytułu i odznaki brązowej tarczy w rankingu szkół Perspektywy 2019. Placówka dwukrotnie zdobywała mistrzostwo Polski w Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych, a aż siedmiokrotnie mistrzostwo Wielkopolski. Wielki sukces uczniów ,,Kopernika” to wynik odpowiedniego programu szkolenia klas wojskowych, realizowanego dzięki wsparciu dyrekcji szkoły, władz samorządowych miasta Konina oraz dużego zaangażowania młodzieży.

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie jest jedyną szkołą w mieście zaangażowaną w działalność e-sportową, czego wynikiem jest powstanie klasy technik teleinformatyk z programem innowacyjnym „e-sport”. W ramach działań związanych ze sportami elektronicznymi, uczniowie reprezentują szkołę i miasto Konin w rozgrywkach na szczeblu ogólnopolskim, odnosząc duże sukcesy. Trzykrotnie zdobywali II miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół w E-sporcie w turniejach organizowanych przez LG Supergame e-sport.

,,Kopernik” realizuje wiele projektów i innowacyjnych przedsięwzięć, a także włącza się w akcje pomocowe, na przykład związane z krwiodawstwem.