STARE MIASTO. Rozbudowa urzędu gminy

Urząd Gminy Stare Miasto informuje, że w poniedziałek, 7 października, rozpocznie się rozbudowa budynku urzędu. W związku z pracami budowlanymi parking za urzędem i biblioteką będzie zamknięty. Na czas rozbudowy przygotowany zostanie parking tymczasowy na terenie zielonym przy ulicy Głównej, obok budynku, w którym mieści się siedziba Stowarzyszenia ,,Solidarni w Partnerstwie”.

Zadanie „Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Stare Miasto – etap I” obejmować będzie prace polegające na rozbudowie do stanu surowego zamkniętego (mury, dach, okna, ocieplenie ścian budynku i jego malowanie). Zakończenie zaplanowane jest na 10 grudnia br. Wartość inwestycji to 538 533,41 zł.