WIERZBINEK. Strażackie spotkanie opłatkowe. OSP Broniszewo z odznaką honorową ,,Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Broniszewo (181)

Druhny i druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Wierzbinek spotkali się na tradycyjnym opłatku w Broniszewie. Spotkanie miało szczególny wymiar, bowiem OSP Broniszewo została uhonorowana odznaką honorową ,,Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Jest to wyraz uznania dla zasług w okresie ponad 100-letniej działalności straży w tej miejscowości. W imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego prezesowi OSP Broniszewo Jackowi Wysockiemu odznakę wręczył Czesław Cieślak, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Na spotkaniu komendant gminny Związku OSP RP w Wierzbinku Dariusz Surdyk przedstawił sprawozdanie z działalności w 2019 roku.

Obecni na spotkaniu wspólnie zaśpiewali kolędę, połamali się opłatkiem i zasiedli do świątecznego posiłku.