KULTURA. WIERZBINEK. Gmina wiejska z kinem

Kino (7)

Wierzbinek to gmina wiejska, w której funkcjonuje szkoła muzyczna. A od niedawna także małe kino. Powstało ono w ramach ogólnopolskiej sieci ,,Kin za Rogiem”. Na oficjalnej stronie czytamy: ,,Kino za Rogiem to alternatywna propozycja zaspokajania  potrzeb kulturowych. W dużych aglomeracjach rolą Kina za Rogiem będzie przede wszystkim poszerzenie możliwości kontaktu ze sztuką filmową poprzez udostępnianie filmów rzadko lub nigdy nie trafiających do multipleksów. W małych miasteczkach i wsiach chcielibyśmy przywrócić modę na oglądanie filmów w kinie. Alternatywa polega również na tym, że nie tylko animator kina, ale także widz ma wpływ na dobór repertuaru. W naszym kinie można obejrzeć nie tylko filmy, ale też transmisje na żywo wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz własne prezentacje multimedialne”.

Nowa placówka funkcjonuje w hali sportowej w Boguszycach. Kino oficjalnie otwarto podczas Spotkania Noworocznego 2020. Samorząd w ten sposób poszerzył kulturalną ofertę. Czy kinowa propozycja w gminie Wierzbinek się przyjmie, okaże się pewnie za kilka miesięcy. W tej części powiatu konińskiego brakuje jeszcze domu kultury z prawdziwego zdarzenia. Ale i tu wszystko jest na najlepszej drodze do szczęśliwego finału.