WIERZBINEK. Pomagają innym, pomnażają dobro społeczne

KGI_1

Siłą wspólnot lokalnych są ci, którzy pozytywnie się wyróżniają swoją aktywnością zawodową i społeczną, pomagają innym, pomnażają dobro społeczne. Samorząd gminy Wierzbinek honoruje ich na tradycyjnym Spotkaniu Noworocznym w Boguszycach. Wójt Paweł Szczepankiewicz w tym roku podziękowania przekazał dla:

Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadlnie na ręce dyrektor Anny Liczbińskiej – za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wierzbinku na ręce druha Piotra Rybickiego – za współpracę z gminą Wierzbinek, Teresy Bujanowskiej – członkini zespołu ,,Na swojską nutę” - za działalność na rzecz rozwoju kultury w gminie Wierzbinek.

Pośmiertnie została uhonorowana śp. Anna Jakubowska za sumienną pracę w Urzędzie Gminy w Wierzbinku w latach 1982 – 2020 na stanowisku inspektora ds. obsługi rady gminy oraz kadr. Podziękowania odebrał mąż Krzysztof Jakubowski.