ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM. POZNAŃ, KONIN. Wszystkie służby w pełnej gotowości. Spokój ważny jak mycie rąk

1

- Musimy mówić jednym głosem – podkreślił na Wojewódzkim Zespole Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. W wideokonferencji wzięli udział przedstawiciele samorządów i mediów z całej Wielkopolski. Konińska Gazeta Internetowa przysłuchiwała się spotkaniu w sali Starostwa Powiatowego w Koninie.

Zaapelowano o tonowanie nastrojów. Korzystanie ze sprawdzonych informacji. I stosowanie się do procedur. Wprowadzono zakaz opuszczania domów pomocy społecznej. Wstrzymano m.in. kwalifikację wojskową i nabór do policji. Na stacjach granicznych  pasażerowie kolei będą kontrolowani.

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak uważa, że poczucie zagrożenia będzie wzrastać. Poważnym problemem jest niedostatek środków ochrony osobistej. Obserwuje się także mniej pracowników w placówkach służby zdrowia – to ubytek na poziomie 15 – 17 proc. Zdaniem marszałka poczucie zagrożenia będzie powodować uchylanie się od obowiązków pracowniczych.