STARE MIASTO. Nadbudowa budynku Urzędu Gminy

SM6

Kończy się I etap inwestycji związanej z przebudową i nadbudową budynku Urzędu Gminy Stare Miasto. W ramach prowadzonych prac wykonawca dokonał rozbudowy istniejącego budynku o poddasze użytkowe.

W ramach przebudowy wykonano nową konstrukcję i pokrycie dachowe. Wybudowano ściany nośne wraz z wykonaniem okien dachowych, ocieplono wymurowane ściany zewnętrzne, założono nowe rynny i rury spustowe oraz przebudowano wejście główne do budynku urzędu.

W gminie Stare Miasto od wielu lat systematycznie przybywa mieszkańców, zwiększa się również liczba zadań zlecanych gminom przez administrację centralną. Rozpoczęcie inwestycji polegającej na przebudowie budynku było już koniecznością. Inwestycja robiona jest z myślą o podniesieniu komfortu i jakości obsługi mieszkańców oraz warunków pracy staromiejskich urzędników. Wartość wykonanych prac to blisko 550 tys. zł.

(Gmina Stare Miasto)