OŚWIATA. Szkoły zamknięte do 24 maja

Rząd do 24 maja przedłużył zawieszenie zajęć w szkołach. Dotyczy to także żłobków i przedszkoli. Przerwę będą mieli również studenci.