POWIAT KONIŃSKI. Zbigniew Klauze złożył ślubowanie

Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Konińskiego ślubowanie złożył Zbigniew Klauze, a tym samym został radnym powiatowym. Mandat objął z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego po zmarłym Zenonie Paszku.