TURYSTYKA. KONIN, STARE MIASTO. ,,Marina” promuje walory turystyczne regionu konińskiego

2

W regionie konińskim jest wiele miejsc, które warto zobaczyć. Można się o nich dowiedzieć w Centrum Informacji Turystycznej w Koninie, prowadzonym przez Lokalną Organizację Turystyczną ,,Marina”. Członkowie ,,Mariny” na walnym zebraniu, które odbyło się w Skansenie ,,Bicz”, w gminie Stare Miasto, podsumowali czteroletnią działalność, wybrali władze na kolejną kadencję i określili zadania do wykonania.

Z pozytywną oceną spotkało się sprawozdanie przedstawione przez prezesa Zarządu Marka Zawidzkiego, sekretarza miasta Konina. Tym samym nie tylko udzielenie absolutorium stało się formalnością, ale i wyłonienie kierownictwa organizacji na kolejną kadencję. W większości odliczyło się ono w dotychczasowym składzie. Wiceprezesem został Władysław Kocaj, wicestarosta koniński, skarbnikiem – Wanda Musiał, sekretarzem – Andrzej Łącki. Na członków Zarządu wybrano: Piotra Jasiaka, Marka Jaśniewicza, Waldemara Jaskólskiego, Piotra Korytkowskiego i Mariusza Zaborowskiego.

LOT ,,Marina” chce kontynuować dotychczasowe działania informacyjne. Nie zabraknie też wydarzeń rekreacyjno-promocyjnych, takich jak na przykład spływ kajakowy. Najważniejsze jest jednak zachęcanie do poznawania Ziemi Konińskiej. Była taka okazja już po walnym zebraniu, bowiem kustosz skansenu w Biczu zaprosił na krótki spacer pokazujący zbiory zgromadzone w tym miejscu.