STARE MIASTO. Gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę drogi w Barczygłowie

SM 1

W sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Barczygłów i Modła Królewska. Łączna długość drogi do przebudowy wynosi 1,28 km, a wyłoniony w przetargu wykonawca – firma Trans-Spili z Lichenia Starego – wybuduje ją za 1 753 057,50 zł. Połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie, jakie gmina Stare Miasto pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych.

Droga składa się z dwóch połączonych ze sobą odcinków: ulicy Szafirowej o długości 952 m i ulicy Wschodniej o długości 328 m, a przebudowa odbędzie się wzdłuż istniejącego śladu drogi w granicach pasa drogowego. Projekt obejmuje również budowę chodnika dla pieszych z dopuszczeniem ruchu rowerowego o szerokości 2,5 m oraz pasa dla rowerów o szerokości 1,5 m w nawierzchni asfaltowej. Ponadto przewiduje się budowę Systemu Aktywnej Informacji Wizualnej na przejściach dla pieszych, instalację znaku aktywnego wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych oraz montaż zestawu zasilania solarnego. Całość zostanie oznakowana znakami pionowymi i poziomymi. Nawierzchnię obu jezdni zaprojektowano jako twardą z mieszanki mineralno–asflatowej.

Droga w Barczygłowie połączy drogi wyższej kategorii, tj. drogę powiatową łączącą Stare Miasto i Grodziec z drogą krajową DK 25 i węzłem autostrady A2. Projekt swym zakresem usprawni system komunikacji i bezpieczeństwa, nie tylko mieszkańców miejscowości Barczygłów, ale docelowo również terenu całej gminy. Jednocześnie realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy dostępności do terenów aktywizacji gospodarczej zlokalizowanych w Barczygłowie i Modle Królewskiej, co przyczyni do ich dalszego rozwoju.