EPIDEMIA KORONAWIRUSA. ŚLESIN. 70 osób zakażonych w Domu Pomocy Społecznej

70 osób z wynikiem dodatnim w kierunku SARS-CoV-2 wykryto ostatniej doby w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Służby sanitarne potwierdziły zakażenie koronawirusem u 48 mieszkańców i 22 pracowników. Przebadanych zostało łącznie 126 osób.

–  Testy wykonały nasze pielęgniarki z DPS, które wcześniej zostały przeszkolone w tym zakresie przez panią Marię Wróbel – naczelną pielęgniarkę WSZ w Koninie, a zarazem radną powiatu konińskiego, za co serdecznie pani Marii dziękuję – mówi Joanna Wołyńska dyrektor DPS w Ślesinie.

Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Służby starosty konińskiego są w stałym kontakcie z placówką. – Obecnie nie ma trudności w zabezpieczeniu placówki w personel i nawet przebywanie części pracowników w izolacji domowej nie pogarsza jakości obsługi pensjonariuszy Domu. Spośród wszystkich zatrudnionych pracowników, na stanowiskach pracy pozostało 20 osób, które zadeklarowały chęć pozostania przez 10 dni razem z mieszkańcami na terenie DPS. Dla 10 opiekunów, 4 pielęgniarek oraz 6 zdrowych pracowników kuchni i zaopatrzenia miejscem zakwaterowania na ten czas będzie Hostel Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie – informuje Elżbieta Sroczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Obecnie w placówce nie brakuje środków ochrony osobistej. Zostały jednak podjęte działania mające na celu pozyskanie wsparcia zewnętrznego w zakresie wyposażenia DPS w środki ochrony indywidualnej i preparaty odkażające. W najbliższych dniach zawarta zostanie umowa  na dostawę  sprzętu ochronnego  w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, WRPO 2014–2020.

Z uwagi na nieprzewidywalny charakter rozwoju istniejącej sytuacji, starosta Stanisław Bielik wystąpił do warsztatów terapii zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy (jednostek prowadzonych na terenie powiatu, w których decyzją wojewody wielkopolskiego zawieszono zajęcia) o rozważenie możliwości oddelegowania swoich pracowników do DPS w Ślesinie w celu zabezpieczenia prawidłowej opieki mieszkańców.

(źródło: Starostwo Powiatowe w Koninie)