EPIDEMIA KORONAWIRUSA. KONIN, POWIAT KONIŃSKI. W tydzień przyrost zakażeń o ponad 50 procent. Wszystkich przypadków już 1550

Niepokojąco szybko przyrasta zakażeń koronawirusem w Koninie i powiecie konińskim. W tydzień liczba mieszkańców, których dotknął SARS-CoV-2 wzrosła o ponad 50 procent i wynosi obecnie 1550 (552 z Konina i 998 z powiatu konińskiego) . Z tego blisko 1100 jest aktywnych, czyli może zarażać. Walkę z koronawirusem przegrało 33 mieszkańców.