STARE MIASTO. Nowa droga w Barczygłowie

Barczygłów

Zakończyła się realizacja zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Barczygłów i Modła Królewska. Łączna długość przebudowanego odcinka wynosi 1,28 km, a wyłoniony w przetargu wykonawca wybudował ją za 1 753 057,50 zł. Połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie, jakie gmina Stare Miasto pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych.

Droga składa się z dwóch połączonych ze sobą odcinków: ulicy Szafirowej o długości 952 m i ulicy Wschodniej o długości 328 m, a przebudowa odbyła się wzdłuż istniejącego śladu drogi w granicach pasa drogowego. Wybudowano również chodnik dla pieszych z dopuszczeniem ruchu rowerowego (976 m długości i 2,5 m szerokości) oraz pas dla rowerów (o długości 282 m i szerokości 1,5 m) w nawierzchni asfaltowej. Powstało także przejście dla pieszych wyposażone w System Aktywnej Informacji Wizualnej – tj. aktywny znak wraz z oświetleniem przejścia oraz zestawem zasilania solarnego. Całość została oznakowana znakami pionowymi i poziomymi, a nawierzchnię obu jezdni zaprojektowano jako twardą z mieszanki mineralno–asflatowej.

Droga w Barczygłowie łączy drogi wyższej kategorii, tj.  drogę powiatową – łączącą Stare Miasto i Grodziec z ulicą Skandynawską i dalej z drogą krajową DK 25 i węzłem autostrady A2. Inwestycja swym zakresem usprawni system komunikacji i bezpieczeństwo, nie tylko mieszkańców miejscowości Barczygłów, ale docelowo również terenu całej gminy. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy dostępności terenów aktywizacji gospodarczej zlokalizowanych w Barczygłowie i Modle Królewskiej, o łącznej powierzchni 70 ha, co przyczyni do ich dalszego rozwoju.