STARE MIASTO. Pomoc żywnościowa dla najuboższych

1

W marcu rozpoczął się kolejny etap dystrybucji żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa realizowanego przez gminę Stare Miasto. Celem programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnianie pomocy żywnościowej w postaci paczek. Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście przy współpracy z Bankiem Żywności w Koninie.

Żywność jest kierowana do ograniczonej liczby osób znajdujących się w trudnej sytuacji, tj. do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb.

Podczas akcji w marcu wydano około 8 ton żywności dla 440 osób. W związku z pandemią wydawanie żywności przeprowadzono z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Program Operacyjnego Pomoc Żywnościowa jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

(Gmina Stare Miasto)