ŻYCZENIA WIELKANOCNE. Ryszard BARTOSIK – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm RP