STARE MIASTO. 18 zł za godzinę udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych

2

Rada Gminy Stare Miasto podniosła wysokość ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego druhom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Strażacy ochotnicy, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych otrzymują ekwiwalent pieniężny, który wypłacany jest z budżetu gminy. Od 1 maja 2021 roku stawka za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych wynosić będzie 18 zł, jest to 3 zł więcej niż dotychczas. Stawka za szkolenie pozostanie na niezmienionym poziomie 6 zł. Radni byli w swojej decyzji jednomyślni.

Na terenie gminy działa dwanaście jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego dwie są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Strażacy ochotnicy są pierwsi na miejscu zdarzenia, a od ich umiejętności zależy często skuteczność działań. W ubiegłym roku druhowie brali udział w 218 zdarzeniach. Najwięcej interweniowały: OSP Stare Miasto – 83 wyjazdy, OSP Lisiec Wielki – 53.

(Gmina Stare Miasto)