STARE MIASTO. W Światowy Dzień Ziemi sprzątali brzeg Warty

1

Odpowiadając na inicjatywę Wielkopolskiej Izby Rolniczej gmina Stare Miasto włączyła się do akcji „VII sprzątanie brzegów Warty od źródeł do ujścia – 2021”. Odbyła się ona 22 kwietnia, czyli w Światowy Dzień Ziemi. Na terenie gminy Stare Miasto ŚDZ jest obchodzony w szczególny sposób. Samorząd od wielu lat wspiera i inicjuje działania proekologiczne, których celem jest ochrona środowiska naturalnego. Gminne działania to m.in.: edukacja ekologiczna mieszkańców, akcje sadzenia drzew i krzewów, tworzenie ścieżek edukacyjnych, dbałość o ochronę powietrza, wody, budowa kanalizacji i promocja podłączania się do niej.

Sprzątanie brzegów rzeki Warty zostało wsparte przez Urząd Gminy Stare Miasto, Sołectwo Rumin, OSP w Ruminie, Koło Gospodyń Wiejskich w Ruminie, Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście z filią w Ruminie, Wielkopolską Izbę Rolniczą, Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście oraz mieszkańców. Podczas akcji wolontariusze znaleźli m. in. opony, metalowe ramy, butelki, puszki i drobne śmieci. Uczestnicy akcji zebrali ponad 30 worków odpadów zmieszanych.

Do obchodów największego święta ekologicznego aktywnie włączają się gminne jednostki, przede wszystkim placówki oświatowe, które w tym roku dołożyły starań, aby działania odbywały się nie tylko w sieci. Szkoła Podstawowa w Żdżarach tradycyjne sadzenie rabatek przeniosła do domowych ogródków, uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej szyli ekotorby na zakupy, a dzieci z placówki w Barczygłowie sadziły rośliny ozdobne i wykonywały ekoinstrumenty. W szkołach przeprowadzono wiele konkursów, wyświetlano filmy dotyczące edukacji ekologicznej, promowano działania ukierunkowane na ochronę środowiska naturalnego.

(Gmina Stare Miasto)