KLECZEW. Pierwsze ćwiczenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na wschodzie Wielkopolski

2

Podstawy walki w terenie zurbanizowanym, szkolenie kondycyjne w parku linowym, samoobrona i pierwsza pomoc medyczna na polu walki to umiejętności jakie w weekend 28 – 29 sierpnia doskonalili w Kleczewie żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Kleczew to nowa lokalizacja na mapie szkolenia WOT w Wielkopolsce. To właśnie na wschodzie województwa coraz częściej ćwiczyć będą terytorialsi z 12. Brygady OT. Wprawdzie kolejny batalion powstanie w Turku i tam będzie miał swoją siedzibę to Kleczew stanie się istotnym elementem bazy szkoleniowej dla wielkopolskich żołnierzy – ochotników. Część z nich pełniących już teraz służbę wojskową pochodzi właśnie z tych okolic. Tym samym szkolenie w Kleczewie i następne planowane w Turku jest spełnieniem jednego z głównych założeń Wojsk Obrony Terytorialnej, by żołnierze szkolili się w terenie, z którego pochodzą i który dobrze znają.

Zakres szkolenia, jakie odbyło się w ubiegły weekend, był bardzo szeroki. Obejmował ćwiczenia z walki w terenie zurbanizowanym – szczególnie istotne na współczesnym polu walki, podnoszenie sprawności fizycznej, przełamywanie strachu i pokonywanie własnych słabości w parku linowym, a także podstawy walki wręcz oraz pierwszej pomocy przedmedycznej na polu walki.

- Takie ćwiczenie dobrze diagnozują naszą aktualną kondycję, nasz aktualny stan psychofizyczny i pokazują nad czym powinniśmy popracować. – mówi kpr. Mateusz Otta, uczestnik szkolenia.

12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej składa się w tej chwili z czterech batalionów: w Śremie, Lesznie, Dolaszewie pod Piłą i w Skwierzynie. Piąty batalion powstanie właśnie w Turku na wschodzie Wielkopolski, a do ćwiczeń będzie wykorzystywana także baza szkoleniowa w Kleczewie.

- Szkolenie było zorganizowane praktycznie w całym Kleczewie w związku z różnorodnością ćwiczonej tematyki. Skupialiśmy się ma powtórzeniu wielu zagadnień dlatego, że wracamy do intensywnych szkoleń wojskowych po zakończeniu wsparcia działań związanych ze zwalczeniem pandemii COVID-19 – podsumowuje ppłk Tomasz Woźniak, dowódca ćwiczącego 124 batalionu lekkiej piechoty wchodzącego w skład 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Jak sama nazwa wskazuje, jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej przygotowywane są do działania w regionie gdzie istnieją, stąd tak duży nacisk na lokalny wymiar działania formacji. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Szkolenia coraz częściej prowadzone są w miejscowościach i na szlakach komunikacyjnych. Jednym z celów tego typu ćwiczeń jest poprawa świadomości społeczności i poznanie uwarunkowań terenu oraz zabudowy miejskiej przez żołnierzy.

27 sierpnia Wojska Obrony Terytorialnej osiągnęły liczebność 30 000 żołnierzy, natomiast w samej wielkopolskiej „Dwunastce” służy już ponad 2 000 terytorialsów.

mjr Marcin MISIAK
12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej

Zdjęcia: DWOT/12WBOT