STARE MIASTO. Prace Zakładu Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście od wielu lat zaspokaja bieżące potrzeby gminy w zakresie usług komunalnych. Zajmuje się utrzymaniem porządku i czystości, dba o tereny zielone, utrzymanie, naprawę oraz remonty ulic, chodników oraz obiektów gminnych. W każdej miejscowości na terenie gminy można zobaczyć miejsca objęte usługami ZGK. Zakład w tym roku wykonał wiele prac brukarskich. Przed świetlicą wiejską w Barczygłowie został wykostkowany plac o powierzchni 590 mkw. Koszt prac wyniósł 38 290,48 zł. W październiku zakończono budowę 250 m chodnika na ulicy Lisieckiej. Jego koszt to 42 920,90 zł. Rada Sołecka Starego Miasta przekazała na ten cel 4 tys. zł. Obecnie trwa budowa chodnika i drogi na osiedle Lecha w Starym Mieście. Inwestycja ma kosztować około 100 tys. zł, z czego 5 tys. przeznaczono z funduszu sołeckiego.

Budowa chodników to głównie inicjatywy lokalne wspierane przez fundusze sołeckie. Nowe chodniki poprawią komfort życia mieszkańców, komunikację oraz bezpieczeństwo i estetykę.